Auris ► Центр реабилитации слуха и патологии речи Статьи Для чого потрібні заняття з розвитку мовлення?

Для чого потрібні заняття з розвитку мовлення?

заняття з розвитку мовлення

Чому важливі заняття з розвитку мовлення? Даємо розгорнуту відповідь на це питання.

Для того, щоб людина зайняла гідне місце у суспільстві, їй потрібно навчитися спілкуватися з іншими людьми. Частину інформації під час спілкування людина висловлює за допомогою жестів та міміки. Проте, у спілкуванні ці фактори відіграють лише другорядні ролі. Перше місце у спілкуванні посідає унікальна навичка – це мовлення.

Нормальний розвиток дитини неможливий без опановування зв‘язним мовленням. Ця навичка – не вроджена, її людина здобуває протягом життя самотужки. Перед дитиною постає досить масштабна, важлива задача – опанувати мистецтво вірно та зрозуміло висловлювати свої думки, робити висновки, логічно мислити. Проте, під час розвитку, деяким діткам потрібна допомога, адже цей процес досить непростий.

У чому полягає мета занять з розвитку мовлення?

Заняття з розвитку мовлення спрямовані на те, щоб навчити дитину:

 • описувати предмети, речі, природні явища;
 • складати зв‘язні речення, розповіді, оповідання;
 • міркувати, послідовно висловлювати свої ідеї, думки;
 • підбирати синоніми, епітети, влучні фрази та слова;
 • узгоджувати іменники з прикметниками, числівниками, дієсловами в роді, числі та відмінку;
 • чітко промовляти звуки, слова, робити правильний наголос у словах;
 • вимовляти скоромовки та чистомовки;
 • правильно дихати при вимові;
 • емоційно висловлюватися та застосовувати інтонацію;
 • виразно читати та промовляти речення;
 • передавати настрій, відчуття;
 • самостійно мислити, застосовувати фантазію та уяву тощо.

Етапи розвитку мовлення у дитини

Мовленнєвий розвиток дитини умовно можна поділити на етапи. Для кожного етапу характерний свій віковий діапазон. Тобто, у певному віці дитина має навчитися певним навичкам та вільно ними володіти. Розглянемо етапи розвитку мовлення у дітей, починаючи від народження.

Етапи розвитку мовлення:
 1. Триває від народження немовляти до тримісячного віку. Характерною рисою цього етапу є те, що дитина не вимовляє звуки. В цей час дитина висловлює свої почуття та емоції лише у вигляді плачу;
 2. Розпочинається з тримісячного віку та триває до кінця 1 року життя:
  • дитина вчиться промовляти звуки, склади слів, вимовляє перші слова, починає розуміти елементарні слова, застосовує переважну більшість приголосних звуків та інтонацій;
 3. 12 — 18 місяців:
  • діти обмірковано вимовляють самі прості слова, розуміють звернення до них;
 4. 18 місяців — 2 років:
  • діти вимовляють прості слова, вказують на ті предмети, що їм добре відомі, повторюють останні слова або склади в реченні, що чують;
  • але часто пропускають у словах звуки чи склади;
 5. 2- 3 роки:
  • активно формується мовлення; діти вимовляють прості фрази, елементарні речення;
  • запас слів збільшується до 500;
  • засвоюються глухі звуки; шиплячі та свистячі звуки пропускаються чи замінюються;
  • розуміється значення дій, прийменників. Діти охоче слухають казки, розповіді;
  • починають розуміти значення та суть речей, що застосовуються у побуті;
  • відбувається активний розвиток мислення, пам‘яті, відчуттів тощо.
 6. 3- 4 роки:
  • поступово діти починають застосовувати складні речення;
  • швидке засвоєння мови;
  • словниковий запас – понад 1500 слів;
  • починають правильно вимовляти свистячі та шиплячі звуки; опановують множину іменників та дієслів;
  • розуміють казки та розповіді;
  • запитують;
  • відбувається швидкий розвиток мислення;
 7. 4 – 5 років:
  • дитина застосовує всі частини мови;
  • складні речення;
  • вживає прийменники, сполучники, прикметники;
  • слова загального значення;
  • словниковий запас сягає 2 тисяч слів; розуміє просторові поняття;
  • фонематичне сприйняття розвивається;
  • завершується етап правильної вимови звуків; д
  • итина вміє виловлювати свою думку;
  • переказує казки, вчить вірші.
 8. 5 — 6 років:
  • словниковий запас понад 3,5 тис. слів;
  • активно застосовують слова загального значення;
  • слова вимовляються чітко, без пропусків та перестановки складів;
  • всі звуки промовляються правильно;
  • застосовуються образні вирази, синоніми, антоніми та багатозначні слова;
  • засвоюються правила граматики;
  • діти переказують казки, оповідання;
  • розвивається пам‘ять, мовна увага, логіка.

Для чого потрібно знати етапи мовленнєвого розвитку дитини?

Знання етапів розвитку мовлення потрібне для того, щоб своєчасно побачити ймовірні відхилення від норми та вжити заходи, які допоможуть дитині опановувати рідну мову. Саме тому заняття з розвитку мовлення – це дієвий метод, який допомагає дитині у розвитку мовлення.

Поделиться:

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Обратный звонок